เรื่องลับแล

 

 

     เรื่องลับแล คือเรื่องราวต่างๆ ที่เราๆ ท่านๆ ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในยามตั้งใจ เป็นเรื่องลี้ลับเหนือการพิสูจน์แบบธรรมดา... เรื่องราวต่างๆ ที่นำมาเล่าในที่นี้ บางเรื่องข้าพเจ้าได้รับฟังมาอีกต่อหนึ่ง บางเรื่อง ข้าพเจ้าประสบเอง

     อย่างไรก็ตาม เรื่องลับแล เป็นเรื่องลับแลที่ไม่อาจพิสูจน์ซ้ำได้ ไม่อาจนำแสดงให้บุคคลอื่นรู้เห็นได้ ดังนั้น เรื่องลับแล จึงเป็นเหมือนฝันของแต่ละคน ซึ่งผู้ฝันไม่อาจให้บุคคลอื่นเห็นความฝันของตนได้ เพียงเล่าให้ฟังเท่านั้น...

     เรื่องราวต่างๆ ที่นำมาเล่าในที่นี้ มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ใครเชื่อหรือไม่เชื่อ... เรื่องราวต่างๆ นี้ ขอให้ถือว่าเป็นเพียงงานเขียนอย่างหนึ่งของข้าพเจ้า เท่านั้น... ขอให้ผู้อ่าน อ่านเพียงเพื่อประดับความรู้ ก็พอ

 

พันโพน
พันภู