ณ ห้วงอารมณ์อันสุนทรีย์ อ้างว้าง เปลี่ยวเหงา เดียวดาย บทกวีเพรียกอารมณ์จากใจ ผุดขึ้นเพียงเสี้ยวอารมณ์ คำคมแห่งบทกวี ร้อยกรองนานาวลี ถ่ายทอดห้วงแห่งอารมณ์ เบาบาง ล่องลอย

     ขอเชิญท่านทั้งหลาย ร่วมร้อยกรองนานาวลี เป็นสุนทรกวี

     ท่านที่ร้อยกรองแล้ว โปรดส่ง บทสุนทรกวีของท่าน พร้อมนามแฝง มาร่วมเผยแพร่ได้    ที่นี่