นาค

 

นาค

 

     นาค เป็นสัตว์กึ่งเทพ ซึ่งมีที่อยู่หรือเมืองอยู่ในแดนลับแล อันเป็นแดนต่างมิติ นาค เป็นสัตว์มีฤทธิ์ สามารถจำแลงแปลงกายได้ ดังใจปรารถนา จะแปลงเป็นคน เป็นสัตว์ชนิดอื่นๆ ก็ได้ แต่ว่าในสภาวะ ๕ อย่างนี้ จะต้องปรากฏเป็นร่างงูใหญ่เช่นเดิม คือ

     ขณะเกิด
     ขณะลอกคราบ
     ขณะสมสู่กันระหว่างนาคกับนาค
     ขณะนอนหลับโดยไม่มีสติ และ
     เมื่อตาย


ก็จะกลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิม


     นาค แบ่งออกเป็น ๔ ตระกูลใหญ่ ๆ คือ

     ๑. ตระกูลวิรูปักข์ มีผิวกายเป็นสีทองคำ
     ๒. ตระกูลเอราปัถ มีผิวสีเขียว
     ๓. ตระกูลฉัพยาปุตต์ มีผิวหลายสีเลื่อมลาย
     ๔. ตระกูลกัณหาโคตม์ มีผิวสีดำ


     เทพที่เป็นประมุขปกครองดูแลนาคคือ ท้าววิรูปักข์ หนึ่งในท้าวโลกบาล๔องค์